Lärdomar 26/9 – #3

Posted in Entreprenörskap
on 2019/09/26

Att leda ett möte

Att leda ett möte är verkligen en konst. Det är många parametrar som ska tas hänsyn till, många behov som ska mötas och mycket information som ska förmedlas. Jag har identifierat tre punkter för ett lyckat möte:

  1. Inled i tid. Att komma sent är att vara respektlös mot andras tid. Tid är den dyrbaraste varan vi har och därför är det så viktigt att både som individ dyka upp i tid och komma förbered och även som ledare sätta ett statement genom att börja mötet på det sagda klockslaget. Det gör även att man blir mer engagerad i projektet genom att göra det till en prioritet.
  2. Sätta agendan först. Att delge agendan i början på mötet finns det en massa fördelar med. Det gör att man få en tydlig överblick över vad som kommer att tas upp och minskar mängden spontana frågor om man vet att den pucken kommer senare. Att även inkludera syftet och mål med mötet gör att alla har samma förutsättningar och tolkningsram. 
  3. Sätt tonen för ett trevlig arbetsklimat. Organisationen klimat och kultur formas i varje möte mellan människorna som verkar i den. Den formas av den där hälsningen som uteblev, den där gången man inte blev lyssnad på på mötet. Den formas i alla mellanmänskliga interaktioner. Se då till att skapa ett trevlig mötes klimat där alla kommer till tals, där man inte avbryter och pratar i mun så att alla som är inbjudna faktiskt kan bidra.

Lean Start-up

Pivoting, pivoting, pivoting. Jag läser just nu en kurs på projektledning och entreprenörskap och har fått hum om begreppet Lean Start-Up och fasen, det är klockrent! I mina framtida projekt kommer jag alltid att tänka i hypoteser och MVPs istället för färdig produkt, i kundvärde och nytta istället för well, något annat. Kunden kunden kunden. Att alltid validera sin idé mot sin målgrupp kommer att kapa kostnader, spara tid och var pricksäkrare i det man levererar. 

Sätt mål – följ upp – utvärdera

För mig är det enkelt att sätta mål. Jag gör det ofta. Nästan lika ofta glömmer jag bort dem i förmån med det som känns roligare. Det är kanske helt okej, att gå efter det som är mest lustfyllt för stunden, men det ger ingen långsiktig riktning. Därför är det viktigt att följa upp. Kvartalsvis, månadsvis, veckovis. Detta är jag kickass på när det kommer till min privatekonomi, jag längtar efter varje månadslut för att få fylla i mitt excel-sheet. Privatekonomi är mätbart och det är inte mina andra mål på samma sätt. Kanske ligger utmaningen där i kanske främst för kring att formulera mina andra mål mer mätbart, för att sen kunna utvärdera dem? 

Yas, högt och lågt, stort och smått. Insikter och fakta, känslor och data. Natti!

Leave a Reply

You may also like